Say

17 tekstów – auto­rem jest Say.

Przez zielone oczy

Ko­lej­ny deszczo­wy dzień, i tak już trze­ci dzień z ko­lei. Ile można? Krop­la za kroplą su­nie po szy­bie, jed­ne się złączają by tworzyć jed­ność, a in­ne jak by chcąc po­kazać swoją niezależność [...] — czytaj całość

opowiadanie • 31 marca 2010, 17:08

Jak to jest, że po­wiesz "ała" na­wet jak nie boli. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 marca 2010, 18:13

"Chce połówkę Ciebie." - Rzekło Słońce do Księżyca. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 marca 2010, 15:39

Gdy pat­rzysz na spa­dającą gwiazdę i wy­mawiasz życze­nie, pa­miętaj, że nie jes­teś jedyny. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 11 marca 2010, 20:35

Czar­ny Kot prze­biega drogę tak często, jak umy­ka Ci szczęście z dłoni. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 marca 2010, 13:43

Pat­rząc w ok­no nie zaw­sze widzi­my swo­je odbicie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 marca 2010, 10:27

Drogi

Cza­sem mi­mo wsze­lakich starań,
po no­cy nad­chodzi dzień.
Nie zat­rzy­ma się czasu,
ale czas zat­rzy­ma nas.

Swoją drogę zmienić można,
upar­cie dążyć do celu.
Nie po tru­pach, a z uśmiechem,
nie za wszelką cenę,
a po cenę życia.

Uwie­rzyć trze­ba w swoją siłę,
i drogę wyb­rać również.
Bo być może przet­nie się ona,
nie, nie zna­kiem stop,
a czyimś życiem,
podążającym jak Ty. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 marca 2010, 17:34

Kiedy ktoś po­wie, że jest z Ciebie dumny...
To do­piero duma. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 marca 2010, 13:37

Zbroja

Kiedy ktoś mnie atakuję,
ochra­niam się tarczą,
Słowa.

Kiedy myśli spo­koju nie dają,
us­po­kajam je hełmem,
Realności.

Kiedy mo­ja dłoń spo­tyka inną,
nie czuję przez rękawicę,
Ostrożności.

Kiedy za­daję ko­muś ból,
używam os­tre­go miecza,
Zemsty.

Kiedy ktoś strącić z dro­gi mnie chce,
mam na so­bie zbroję,
Życia. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 marca 2010, 11:08

Zam­knij oczy i spójrz na siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 marca 2010, 15:16

Say

Pesymistka żyjąca w szarym świecie... Często ginę gdzieś w swoich marzeniach, ale brutalnie zostaje ściągnięta na ziemię. Szukam celu w życiu, miłości... Jak każdy ;] Zwykła, normalna dziewczyna ^^

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Say

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność